Základní Škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů a s rozšířenou výukou informatiky Buzulucká 392, Teplice

DĚTSKÁ RECITAČNÍ PŘEHLÍDKA

 

16. 2. 2015 

 

čestné uznání:  A. Saffertová, E. Jelínková

postup do okresního kola:  3. kategorie: J. Valoušek

postup do okresního kola: 4. kategorie: M. Duchková