Základní Škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů a s rozšířenou výukou informatiky Buzulucká 392, Teplice

Divadlo „VETŘI“

na téma: Cyberšikana – internetová kriminalita

 

Ve čtvrtek 13. listopadu proběhla v prostorách malé tělocvičny zajímavé představení a přednáška divadla „VETŘI“ s podtitulem Kyberšikana – internetová kriminalita . Cílovou skupinou byli žáci 6. tříd. Téma nebylo zvoleno náhodně, neboť současná mládež je především generací sociálních sítí, stálého brouzdání po internetu a moderních technologií. Zejména sociální sítě však s sebou přináší nejen zábavu, ale také nemalé nástrahy a nebezpečí. Jedná se o časté zneužívání internetových profilů, protiprávní zveřejňování fotografií až po nepřeberné možnosti seznamování s prakticky neznámými lidmi a z jejich strany mnohdy vykonávané nežádoucí pronásledování – zasahování do osobního soukromí, tedy tzv. cyberšikanu. Sympatická dvojice Michaela Marková – Vlasta Vébr dětem předvedla názornou scénku, kdy se může zdánlivě nezávazné dopisování dvou neznámých lidí na facebooku a následné sjednání vzájemné schůzky proměnit v takřka hororové – o život jdoucí setkání. To vše pod dojmem mnohdy naivní a přehnané důvěřivosti v osoby na druhé straně internetové sítě. V tomto případě náctileté dívky, která uvěřila, že tím s kým si dopisuje je jen o pár let starší chlapec. Avšak ve skutečnosti se jednalo o postaršího muže falšující svůj věk a s postranním úmyslem vlákat do své náruči mladší oběť. Po sehrání scénky moderátorská dvojice děti upozornila také na nebezpečí zneužití sociálních sítí v zájmu reklamy nebo vytváření negativního dojmu při ucházení o práci v případě příliš otevřeného – vulgárního používání svého profilu.