Základní Škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů a s rozšířenou výukou informatiky Buzulucká 392, Teplice

Ovoce a zelenina do škol

 

(1. – 5. ročník základní školy)

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

 

Implementace tohoto projektu využívá následující legislativu:

 

  • Nařízení komise (ES) č. 288/2009 ze dne 7. dubna 2009
  • Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013
  • Nařízení vlády č. 478/2009 Sb. ze dne 21. prosince 2009

 

Školy se do projektu přihlásily tím, že uzavřely smlouvu s jedním ze schválených dodavatelů – žadatelů o podporu – v našem případě Společnost Tereziny lázně Dubí a.s., distributorem je HOKA, spol. s.r.o. Teplice. Žadatele o podporu, který bude řídit distribuci ovoce a zeleniny do vzdělávacích zařízení, schválil Státní zemědělský intervenční fond (SZIF).  

 MŠMT se na přípravě projektu Ovoce do škol podílí společně s Ministerstvem zemědělství, Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF), Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem financí.

 

POVINNOSTÍ  DODAVATELE JE  :

  • bezplatně dodávat produkty přihlášené škole (zatím je interval 1x týdně)

Na začátku školního roku dostávají žáci přihlášky k odběru. Podpisem zákonných zástupců bylo dítě přihlášeno k odběru.

ČAS DODÁVEK PRODUKTŮ :

každé úterý od 8,15 do 8,45 – děti by měly mít ovoce či zeleninu na 2. přestávku

Dodávané produkty dostávají děti z cílové skupiny zdarma.

 

JDE O TYTO PRODUKTY:

  • čerstvé ovoce a zeleninu, popřípadě balené čerstvé ovoce a zeleninu, pokud neobsahují přidaný cukr, sůl, tuky a sladidla
  • balené ovocné a zeleninové šťávy, pokud neobsahují přidaný cukr, sůl, tuky a sladidla, ani konzervanty

 

Podíl balených ovocných a zeleninových šťáv může činit nejvýše 25 % celkového počtu produktů dodávaných do každé školy, s níž má dodavatel uzavřenou smlouvu o dodávání produktů v průběhu příslušného školního roku.

 

Každé balení ovocné a zeleninové šťávy a každé balení čerstvého ovoce a zeleniny musí být označeno nápisem „Ovoce a zelenina do škol".

 

Základním cílem projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyky v výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny.

 

Z účasti škol v projektu vyplyne kromě využití dotovaného ovoce a zeleniny povinnost doprovodných opatření, která podpoří efektivitu projektu a svou povahou povedou ke změnám stravovacích návyků.

 

Formy a metody práce, například:

  • dny (týdny) zdraví ve škole
  • soutěže s využitím dané tématiky
  • školní projekty – zemědělství, ovoce, zelenina, zdraví
  • návštěvy, exkurze atd.

 

Tato doprovodná opatření jsou realizována v každé třídě I. stupně zpravidla formou třídního projektu.