Základní Škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů a s rozšířenou výukou informatiky Buzulucká 392, Teplice

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO 6. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 - 2017

 

Ve školním roce 2016/2017 budeme otvírat nejméně jednu třídu s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů a nejméně jednu třídu s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky s počtem žáků do 28.

Žáci budou do těchto tříd zařazeni na základě prospěchu v 5. třídě s přihlédnutím k celkovému prospěchu na I. stupni ZŠ, dále na základě dobrého chování a úspěchů v soutěžích zaměřených na profilový předmět, např. Bobřík informatiky, matematická olympiáda, matematický Klokan, atd. 

Termín zařazení žáků do těchto tříd bude upřesněn na webových stránkách školy, informovat budou rovněž třídní učitelé 5. tříd.

Žáky do těchto tříd přihlašují jejich zákonní zástupci. Škola požaduje vyplněnou Přihlášku do třídy s rozšířenou výukou a  Žádost o povolení přestupu (tuto žádost žáci 5. třídy naší školy nevyplňují), které jsou přílohou této informace, a  kopii vysvědčení z prvního pololetí páté třídy. Žáci páté třídy naší školy opis vysvědčení  přikládat nemusí. 

 

Přihláška ke stažení PDF , DOC

 

Žádost ke stažení PDF , DOC

 

Přihlášky  přijímá ředitelství školy až do pátku 20. května 2016 .

 

S dotazy se obracejte výhradně na pana zástupce Mgr. Miroslava Cihelku. Telefon:   732 812 460 nebo 417 530 497 .

 

Aktualizace: 10. 11. 2015