Základní Škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů a s rozšířenou výukou informatiky Buzulucká 392, Teplice

ABC kupa papíru

 

Naše základní škola se na začátku tohoto školního roku zapojila do celorepublikové soutěže vyhlášené časopisem ABC. Jedná se o soutěž ve sběru starého, použitého papíru a to v časovém rozmezí od září 2015 do konce měsíce října 2015.

Děkujeme všem žákům, rodičům a zaměstnancům školy, kteří podpořili tento projekt, protože společnými silami jsme dokázali nashromáždit 13 930 kg  sběrového papíru. Takový výsledek stačil v republikovém měřítku na celkové 30. místo (kompletní výsledky na www.abicko.cz). Soutěž jsme nevyhráli, ale rozhodně nejsme zklamaní z nasbírané KUPY PAPÍRU!!!!!