Základní Škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů a s rozšířenou výukou informatiky Buzulucká 392, Teplice

Dějepis v terénu – Archeologický skanzen v Březně u Loun

 

Žáci 6. C a 6. D měli v úterý 13. 10.2015 možnost užít si výuky dějepisu přímo pod širým nebem. Vyrazili do skanzenu v Březnu u Loun, který je ojedinělým souborem zrekonstruovaných pravěkých a raně středověkých obydlí a technologických zařízení.

Na vlastní oči se mohli seznámit se způsobem života našich předků – jak stavěli své příbytky, vyráběli nástroje, rozdělávali oheň, vařili na ohništích a v kamenných píckách, skladovali obilí v zásobních jamách a drtili je na zrnotěrkách.