Základní Škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů a s rozšířenou výukou informatiky Buzulucká 392, Teplice

Záhájení školního roku 2014/2015

 

V 7,40 h. se otevřely vstupní dveře školy a do vestibulu začali vstupovat po desítkách žáci různých ročníků a s těmi nejmenšími, především s prvňáčky, i jejich rodiče a další blízcí.

Prvňáčci se shromáždili již ve vestibulu kolem svých třídních učitelek, které měly zdvižené orientační terčíky s označením třídy, a po rozřazení přecházeli do svých krásně a účelně připravených tříd, kam je přišel přivítat spolu s vedením školy i pan Primátor města Teplice Jaroslav Kubera.