Základní Škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů a s rozšířenou výukou informatiky Buzulucká 392, Teplice

Průběh zápisu

 

1) Zápis začíná po vstupu na pavilon č. 6, kde od uvádějící paní učitelky při vstupu obdržíte základní formuláře : (lze stáhnout z našeho webu a přinést již vyplněné)

 

2) Na pavilonu je celkem 6 učeben -  tři v přízemí a tři v 1. patře.

K zápisu je určeno 5 učeben, jedna učebna s interaktivní tabulí je určena k relaxaci a hře dětí.

 

Průběh zápisu:

 

              Požadavky na dítě při školním zápisu :

 

·        básnička, písnička, obecný rozhled  – komunikace s učitelem

·        matematické představy, jemná motorika

·        geometrické tvary, barvy                                                                                                   

·        stříhání – držení, přesnost

·        kresba postavy, správný úchop tužky

·        správná výslovnost, poznání stejných tvarů

·        vytleskávání rytmu – rytmizace slova

 

·        pohovor s rodiči

·        vyplnění a kontrola formulářů

·        výběr dárečku pro dítě, obdržení Upomínkového listu

 

Budou-li rodiče žádat o odklad školní docházky nebo bude-li odklad navržen pedagogem při zápisu, je nutno vyplnit a podepsat tyto  formuláře:

   

Žádost o odklad

Školní dotazník (pro šetření školní zralosti v PPP)

 

 

Aktualizace: 13. 10. 2015                                                                           

                                                                                Mgr. Bc. Jitka  Strahlheimová

                                                                                        zástupce ředitele