Základní Škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů a s rozšířenou výukou informatiky Buzulucká 392, Teplice

eTwinning

eTwinning je portál, který umožňuje projektové partnerství mezi zapojenými evropskými školami. Žáci i učitelé se mohou zapojovat do vzájemné komunikace, spolupráce, vytváření projektů a jejich prezentace.

V letošním roce máme schválené projekt, na kterých žáci z 8. ročníků intenzivně pracují v rámci kroužku eTwinning: projekt ICT stories.