Základní Škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů a s rozšířenou výukou informatiky Buzulucká 392, Teplice

Automobilka TPCA Kolín a Muzeum zemědělské techniky Čáslav

 

Ve čtvrtek dne 4. června 2015 se 16 žáků z 8. tříd vydalo na cesty za poznáním. Společně s Hotelovou školou, Obchodní akademií a Střední průmyslovou školou Teplice jsme byli přizvání do projektu EU na rozvoj Technického a přírodovědného vzdělávání. Střední škola zajistila prohlídku v automobilce, v muzeu a cesty tam i zpět.

Před vstupem do továrny jsme všichni dostali cedulky s označením návštěva, poté se naší skupiny ujali dva zaměstnanci, kteří nás nejprve přivítali v areálu a pustili krátký instruktážní film o stavbě automobilky a jednotlivých částech výroby. Dozvěděli jsme se, jak takové auto na začátku výroby vypadá (ocelová role plechu) a jak vypadá finální výrobek čekající na cestu ke svému majiteli. Všichni jsme obdrželi sluchátka s přijímačem, helmy a ochranné brýle, a takto vybaveni jsme se odebrali do provozu. Nasedli jsme do vláčku a průvodce nás po celém areálu tovární haly provezl, vše vysvětlil, ukázal proces, na jehož konci vyjíždí z výrobní linky malé auto Toyota AYGO, Peugeot 108 nebo Citroën C1. Je zajímavé, jak veškerá práce na sebe musí navazovat, každý se spolehnout na každého.

V poledne jsme opět nasedli do autobusu a vydali se směrem na Čáslav do Muzea zemědělské techniky, kde jsme si prohlédli traktory, mlátičky, kombajny, vydali se cestou brambor, v moderní části expozice jsme si „omakali“ také interaktivní část výstavy.

Celou akci hodnotíme pozitivně, naplnila svůj cíl a doufáme, že za rok se chlapci budou k technickým a přírodovědným oborům hlásit.

                Mgr. Ludmila Hrubá (výchovná poradkyně)