Základní Škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů a s rozšířenou výukou informatiky Buzulucká 392, Teplice

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY školní rok 2016/2017

 


 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

pro školní rok 2016/2017

 

„Z POHÁDKY DO POHÁDKY“

 

Zápis se uskuteční ve dvou dnech:

 

pátek         22. 1. 2016  od 13,00 do 17,00 hodin

sobota       23. 1. 2016  od   9,00 do 11,00 hodin

 

     Naším cílem je, aby zápis byl pro budoucí prvňáčky příjemným zážitkem, který je bude motivovat pro následnou roli žáka a formovat pozitivní vztah ke škole. Pohádkově laděné prostředí má dětem pomoci zvládnout hravou formou celý proces zápisu.

 

     Při vstupu do školy děti projdou pohádkovou chodbou, kde je přivítají pohádkové postavy.  Po této cestě tam i zpět mohou děti plnit zajímavé úkoly, za které je čeká malá odměna.  Zápis se koná na 6. pavilónu v pěti učebnách.  Jedna z učeben s interaktivní tabulí je určena k relaxaci a hře dětí.

 

Co budete k zápisu potřebovat :

·         rodný list dítěte

·         občanský průkaz obou zákonných zástupců dítěte  (MŮŽE BÝT I KOPIE)

 

Vyplněné formuláře (lze stáhnout z webových stránek)

1) Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ

2) Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

          MUSÍ VYPLNIT OBA ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI

3) Potvrzení o správnosti zapsaných údajů, souhlas s výukou anglického jazyka

4) Prohlášení zástupců dítěte přicházejícího z jiného obvodu

5) (případně – Žádost o odklad školní docházky)  

 

 

Formuláře obdržíte při zápisu.

Doporučujeme je stáhnout z webových stránek školy a předem vyplnit.