Základní Škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů a s rozšířenou výukou informatiky Buzulucká 392, Teplice

Den otevřených dveří 11. 12. 2014

 

Mimořádný a prodloužený Den otevřených dveří (9,00 – 17,00 hodin), který proběhl v rámci 50. výročí založení naší školy, lze hodnotit jako nadmíru zdařilý. Tato akce potvrdila velký zájem o život naší školy, a to jak ze strany zástupců současných žáků, tak i ze strany pamětníků – bývalých žáků, pedagogů a dalších zájemců. Zapsáno bylo 316 návštěvníků, ale skutečný počet byl mnohem vyšší, protože za příchozí skupinku se mnohdy zapisoval pouze jeden příchozí.

Za zdařilý průběh dne a úspěšnou prezentaci naší školy před veřejností vyjádřilo vedení školy poděkování všem zaměstnancům školy, kteří svým přístupem a odvedenou prací přispěli k důstojné oslavě  výročí školy. Zvláštní poděkování patří pedagogům, kteří připravili pěkná kulturní vystoupení – paní učitelce Podolkhové, Vlasákové, Červené, Boušové, Růžičkové a samozřejmě všem žákům, kteří účinkovali v jednotlivých výstupech a v neposlední řadě všem žákům za slušné vystupování před veřejností.