Základní Škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů a s rozšířenou výukou informatiky Buzulucká 392, Teplice

Cvičení v přírodě 2015

 

Už po třinácté si mohli ověřit svoji fyzickou kondici žáci a žákyně pátých až devátých tříd během týdenního Cvičení v přírodě.

V nadmořské výšce 760 m. n. u Mikulova v Krušných horách museli všichni absolvovat několik aktivit na čtyřech stanovištích. Na prvním stanovišti si vyzkoušeli střelbu ze vzduchové zbraně v kombinaci s během, ti kteří se netrefili, museli absolvovat trestná kolečka. Další zastávka znamenala pro mnohé prokázat ohebnost na pavoučí síti či při vytváření živých soch a byla zaměřena na rozvíjení kolektivní spolupráce. Užitečné bylo naučit se orientovat v přírodě nejen podle kompasu a buzoly. Přemýšlet se muselo u přírodovědného kvízu s patnácti otázkami, které se mnohým zdály být obtížné, ale k správným odpovědím se započítával i čas projití celé trasy,  takže šanci na úspěch měli i ti rychlejší.  Největším oříškem byl asi závěrečný dvoukilometrový orientační běh, někteří ho absolvovali za 9 minut, jiní se na trase zdrželi přes 20 minut.

Nebylo snad nikdo, kdo by nepřivítal přestávku, během níž se opékaly vuřty.

Nakonec jsme se zeptali žáků a žákyň z osmých tříd, co by poradili do příštího roku učitelům tělesné výchovy, kteří Cvičení v přírodě připravili. Většina by zachovala střelbu ze vzduchovky a orientaci podle buzoly, otázky v přírodovědném kvízu by mohly být jednodušší a běh kratší.