Základní Škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů a s rozšířenou výukou informatiky Buzulucká 392, Teplice

Tenis na naší škole září 2013

Jako každý rok se na naší škole konal nábor prvňáčků do tenisové školy. Akce se dětem velice líbila. Mohly si vyzkoušet, zda by se jim tento sport líbil.