Základní Škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů a s rozšířenou výukou informatiky Buzulucká 392, Teplice

Ahoj z prázdnin

 

Do soutěže byly odeslány 
práce těchto autorů:
 
Bára Vojáčková 6.C
Tereza Ondrejková 7.B
Michaela Moučková 7.D
Aneta Šicová 9.B
Daniel Žák 9.C
Nguyen Trang 9.D