Základní Škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů a s rozšířenou výukou informatiky Buzulucká 392, Teplice

Den otevřených dveří - 7. 11. 2013

 

Na tuto tradiční akci naší školy se dostavilo více než 170 rodičů i dalších  zájemců, kteří projevili zájem o formy práce našich pedagogů a zapojení svých dětí do výchovně-vzdělávacího procesu.
 
Účastníci této akce si mohli zakoupit některý z půvabných vánočních artefaktů vytvořených v chráněné dílně Arkádie v Úpořinách.