Základní Škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů a s rozšířenou výukou informatiky Buzulucká 392, Teplice

Koncert Boomwhackers GT

 

Dne 13.10 měl sbor naší školy vystoupení na teplickém Gymnáziu. Zpívali na společném koncertu se souborem Boomwhackers GT a žáky ze školy Maršovská. Koncert se konal v aule Gymnázia ve velmi krásném prostředí a za velmi vřelého přijetí z řad obecenstva. Na kytaru žáky doprovodil p.uč. Lukáš Svojanovský. Všem zúčastněným moc děkujeme za krásné vystoupení a důstojnou reprezentaci naši školy.

 

                                                                        vedoucí sboru MgA. Podolkhova