Základní Škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů a s rozšířenou výukou informatiky Buzulucká 392, Teplice

Pro veřejnost

 

POZVÁNKA NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 

Vážení rodiče, bývalí pedagogové, bývalí žáci, vážení hosté, milí přátelé,  dovolte abychom Vás pozvali ve  čtvrtek 11.12.2014 od 8,55 do 17,00 hodin na Den otevřených dveří , který  proběhne v rámci oslav 50. výročí založení naší   školy.

 

Program: (kulturní program bude probíhat ve vestibulu školy)

8,55 – 13,25       - možnost vstupu do vyučování

9,00                     - Flétničky – vystoupení žáků 1.- 3. tříd (Mgr.D.Vlasáková)

10,00                   - Pohádka o kůzlátkách (Mgr. E.Červená)

10,30                   – vystoupení pěveckého sboru I. stupně (Mgr. K.Boušová)

10,50                   – dramatický kroužek (Mgr. K.Růžičková)

11,15                   - hudební vystoupení  žáků I. i II. stupně (MgA. K.Podolkhova)

13,25 – 17,00    – prohlídka učeben a dalších prostor školy

Stejný kulturní program proběhne znovu v 15,00 hodin.

 

Dále: výstava dobových  fotografií z historie školy, video-relace na velkoplošné obrazovce ve vestibulu školy, prodejní výstava knih, prodej vánočních výrobků Arkádie