Základní Škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů a s rozšířenou výukou informatiky Buzulucká 392, Teplice

NOVÁ SBOROVNA

 

Učitelé dostali do nového roku 2015 v rámci oslav 50. výročí založení naší školy nově zrekonstruovanou a vybavenou sborovnu.