Základní Škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů a s rozšířenou výukou informatiky Buzulucká 392, Teplice

Relax na "Buzulce" září 2013

 

Již v loňském roce na naší škole probíhal nábor žáků do studia RELAX. Pro velký úspěch se nábor konal i letos. Děti si mohly zatančit a zacvičit. Akce se opět vydařila.

Pro velký úspěch budou hodiny cvičení s RELAXEM probíhat každou  středu od 16:00 v naší tělocvičně . Kladně hodnotíme, že družinové děti si paní Urbanová vyzvedne osobně ve školní družině a odvede si je přímo na cvičení. O děti je tak postaráno celé odpoledne a rodiče si mohou zařídit potřebné věci.