Základní Škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů a s rozšířenou výukou informatiky Buzulucká 392, Teplice

Beseda s politickým vězněm 5. 11. 2013

 

Beseda s pamětníkem JuDr. Ing. Jaroslavem Musialem v rámci projektu:

" Jeden svět na školách – příběhy bezpráví "