Základní Škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů a s rozšířenou výukou informatiky Buzulucká 392, Teplice

Učitelský sbor 2015/2016

 

 

ředitelka školy:  Mgr. Bc. Milena Hodková,  reditelka@buzulka.cz , D - Pg 

zástupce pro 1. stupeň (1. – 3. tř., šk. družina ) :  Mgr. Bc. Jitka Strahlheimová,  zastupci2@buzulka.cz , 1. stupeň

zástupce pro 1. stupeň (4. – 6. třída):  Mgr. Miroslav Cihelka,   zastupci1@buzulka.cz , 1. stupeň – Vv 

zástupce pro 2. stupeň (7. – 9. třída):  Mgr. Zlata Baborová,  baborova@buzulka.cz , M - Ivt

 

výchovná poradkyně (1. – 9. třída):  Mgr. Ludmila Hrubá,  ludmila.hruba@buzulka.cz

preventista:  Mgr. Jaroslav Hanzlíček,  jaroslav.hanzlicek@buzulka.cz

speciální pedagog:  Mgr. Michaela Nesvorná,  michaela.nesvorna@buzulka.cz

 

učitelé – e-mail pište ve tvaru:  jmeno.prijmeni@buzulka.cz

 

I. STUPEŇ

KONZULTAČNÍ HODINY        

Mgr. Kamila Boušová 1. stupeň II.B  612 1. pondělí 15:15-16:00
  Michaela Dudová 1. stupeň II.A 611    
Mgr. Miloslava Hamzová 1. stupeň V.C 412 1. úterý 13:30-14:30
Mgr. Miluše Haschkeová 1. stupeň IV.C 501 pos. pondělí 13:30-14:30
Mgr. Alena Hrdinová 1. stupeň I.A 701 1. úterý 13:30-15:00
Mgr.Bc. Veronika Malá 1. stupeň I.B 702    
Mgr. Michaela Nesvorná 1. stupeň + spec.ped. IV.A 511 1. úterý 14:00-15:00
Mgr. Dana Pelcová 1. stupeň III.C 513 dle dohody  
Mgr.Bc. Jaroslava Pešková 1. stupeň I.C 703 1. úterý 13:30-14:30
  Markéta Pluskalová 1. stupeň III.B 602    
Mgr. Kateřina Růžičková 1. stupeň IV.D 512 1. pondělí dle dohody
Mgr. Marcela Růžková 1. stupeň, Aj 1.-3.st. IV.B 502 1. čtvrtek 12:45-13:30
Mgr. Klára Stehlíková 1. stupeň V.A 401 dle dohody  
Mgr. Jitka Sůvová 1. stupeň II.C 613 1. pondělí 14:00-15:00
Mgr. Markéta Šnejdrová 1. stupeň V.B 503 dle dohody  
Mgr. Petra Ullerová 1. stupeň III.A 603 dle dohody  

 

II. STUPEŇ

KONZULTAČNÍ HODINY        

Bc. Josef Bartoň Aj  netřídní      
Mgr. Jiří Bindr M - Zt - Inf netřídní  ICT 1. středa 14:00-15:00
Mgr. Jana Borusíková Rj - Aj - Vv  VIII.C 212 PÁ - dohoda 14:00-15:00
Mgr. Lukáš Bosák Tv  netřídní      
Mgr. Jaroslav Dvořák M - Zt - Inf netřídní      
  Petr Eisner Tv - Čj VI.B 403 dle dohody 14:00-15:00
Mgr. Valerie Erbanová Čj – Nj - Tv  netřídní      
Mgr. Karel Erlebach Př – Ch - Pp  netřídní 206 dle dohody  
Mgr. Jaroslav   Hanzlíček D - Zsv (Ov)  VII.A 204 dle dohody  
  Tomáš   Holubička Aj - Ivt  VI.A   dle dohody  
Mgr. Ludmila Hrubá Čj – Šp. – Nj  netřídní 101 1. úterý 14:00-15:30
Mgr.  Iveta Jančárková M - Z  VI.D 413 dle dohody  
Mgr.  Filip Jelínek Př – Tv  IX.A 313 1. pondělí 14:00-15:00
Mgr. Květa Kolářová M - F  VIII.D 215 1. pondělí 14:00-15:00
Mgr.Bc. Josef Kopřiva Ch - Př IX.C 214 1. čtvrtek 14:00-14:45
Mgr. Helena Linhartová Př – Tv - Pp  netřídní 206 dle dohody  
Mgr. David Matěcha Tv - Z  VIII.A 402 pondělí 13:30-14:30
MgA. Xenie Podolkhova Hv  netřídní   dle dohody  
Bc. Lenka Soukupová Vv  netřídní   dle dohody  
Mgr. Lukáš Svojanovský F - Ivt VII.C 312 1. úterý 14:00-15:00
Mgr. Pavel Tomko Čj – D  IX.B 301 dle dohody  
Ing.Mgr. Markéta Tykvová M - Aj  VII.D 112 1. úterý 14:00-15:00
Mgr. Jiřina Ulrichová D - Z  VIII.B 303  1. pondělí 14:00-15:00
RNDr. Iva Váchová M - Bio IX.D 311 1. úterý 15:30-16:00
Mgr. Dana Vlasáková Čj VII.B 202 dle dohody  
Mgr. Pavel  Zítka Nj - D  VI.C 201 dle dohody  

 

DRUŽINA

  Miroslav Kaiser   družina
  Alena Kalodová   družina
Bc. Kamila Poftová   družina
  Martina Pýchová   družina
Bc. Jarmila Slámová   družina

 

MD/RD

 

Mgr. Heda Eisnerová Čj – Aj   MD / RD 
Mgr. Veronika Macíková 1. stupeň, Tv   MD / RD 
Mgr. Markéta Kristová D - Aj - Nj   MD / RD 
Mgr. Jana Pacáková 1. stupeň  MD / RD 
Mgr. Lucie Skřivánková Z - Ov   MD / RD 
Mgr. Markéta Zítková Nj - D  MD / RD