Základní Škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů a s rozšířenou výukou informatiky Buzulucká 392, Teplice

Informace o jídelně

 

Telefon:  417 530 413
Fax:  417 530 413                                                                     
E-mail:  jidelna@buzulka.cz    

 

Objednávky přes web: Jídelna on-line

 

Vedoucí školní jídelny:     Miroslava Schmitzová                             

Hlavní kuchařka:     Drahuše Zemanová

Výše stravného: 

Děti:

7 - 10 let      19,- Kč     (od 1. 11. 2013)

11 - 14 let      21,- Kč     (od 1. 11. 2013)

15 a více let    26,- Kč     (od 1. 11. 2013)

Škola vaří i pro cizí strávníky:    47,- Kč     (od 1. 11. 2013)
 

VSTUP RODIČŮ DO ŠKOLNÍ JÍDENLY POUZE PO DOHODĚ S VEDOUCÍ JÍDELNY.

Způsoby platby obědů ve ŠJ ZŠ s RVMPP Buzulucká:

1) Trvalým příkazem z bankovního účtu

·        Datum platby je nutné stanovit do 20tého v měsíci na měsíc následující, zrušit platbu            trvalým příkazem o hl. prázdninách, tj. první platba do 20. srpna, poslední do 20. května

 

2) Jednorázovým příkazem z bankovního účtu

·        Je nutno počítat s třídenní (3 pracovní dny) prodlevou

 

Číslo účtu pro úhradu bankovním převodem KB 

·        107-8400230207/0100

·        variabilní symbol: 9001

·        Popis příkazce: Zákonný zástupce dítěte

·        Popis pro příjemce: Jméno + Příjmení + třída dítěte

Pokud nebude uvedeno správné jméno dítěte a třída, var. symbol, nebude platba správně nebo vůbec přiřazena.

 

3) Platební kartou přes terminál KB  umístěný v kanceláři ŠJ (od 29. 9. 2014)

 

4) Hotově u vedoucí ŠJ.

 

Vzniklé přeplatky vracíme pouze hotově v kanceláři ŠJ.

 

Strávníci jsou zařazováni do věkových kategorií podle data narození. Děti, které dovrší 11ti nebo 15ti let do 31. 8. v daném školním roce jsou již od začátku školního roku ve vyšší kategorii (Vyhláška 107/2005 Sb. O školním stravování).

 

Kategorie

Cena za 1 oběd

Zálohová platba pro převod z účtu –22 prac. dnů 

7 – 10 let

19,- Kč

418,- Kč

11 – 14 let

21,- Kč

462,- Kč

15 – více let

26,- Kč

572,- Kč

cizí strávníci

47,- Kč

1 034,- Kč

 
V případě platby z bankovního účtu u cizího strávníka uveďte prosím do  Popisu pro příjemce Vaše jméno + příjmení .

Žáci si objednávají jídlo pomocí "čipu" za jednorázový poplatek 60,- Kč.

Pokyny pro strávníky .

Vnitřní řád školního stravování .

 

Bonduelle Školní jídelna při ZŠ s RVMPP Buzulucká se zapojila do projektu  Škola plná zdraví , kde chce zvýšit kvalitu konzumace zeleniny u dětí a tím obohatit jídelníček, který odpovídá výživě dětí po stránce nutriční a energetické.

Corn Star – 16. 10. 2012 – Den výživy v ZŠ Buzulucká v Teplicích

   

 

 

 
 
 

 

 

Tak šel čas, v naší Školní jídelně