Základní Škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů a s rozšířenou výukou informatiky Buzulucká 392, Teplice

Evropský den jazyků 2015

 

Guten Tag! Good morning! ¡Buenos días! Dobrý den!

 

 

Také v letošním roce jsme se zapojili do oslav Evropského dne jazyků (vždy 26. září). Společné téma pro letošní rok znělo „Svátky a tradice“. V hodinách angličtiny, němčiny a španělštiny připravovali žáci společně se svými jazykáři projekty, ty jsme si všichni mohli prohlédnout ve vestibulu. Na panelech a nástěnkách mohli žáci najít odpovědi na všechny soutěžní otázky. Svoje odpovědi si žáci zapisovali do křížovky. Letos se soutěž e zúčastnilo celkem 88 žáků.

Při zasedání Předmětové komise Cizích jazyků proběhlo losování ze všech odevzdaných a zároveň správně vyplněných a doplněných odpovědí. Tajenka zněla: Kolik řečí znáš, … tolikrát jsi člověkem. A kdo měl štěstí a zvítězil?

 

Cenu obdrželi tito vylosovaní žáci:

5. místo – Adam Végh (z 9.C)

4. místo – Natálie Portová (ze 7.C)

3. místo – Nicola Eröšová (z 8.B)

2. místo – Jakub Bielik (z 9.B)

1. místo – Michaela Nguyen (z 9.D)

 

Gratulujeme všem vylosovaným. Poděkování patří všem učitelům jazyků, kteří se zapojili do oslav i v letošním roce. V neposlední řadě bychom rádi poděkovali také zaměstnancům školní jídelny, kde pro nás navařili v minulém týdnu evropská jídla.

 

Těšíme se na další ročník oslavy Evropského dne jazyků v příštím roce!

 

Bis bald! ¡Hasta pronto!