Základní Škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů a s rozšířenou výukou informatiky Buzulucká 392, Teplice

RADA ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

 

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

(volby konané na zasedání 30.10.2014)

 

1) Předseda : Martin JEŘÁBEK – 9. D (25hlasů)

2) Zástupce předsedy : Jan MACAS – 9. A (23hlasů)

3) Zapisovatel : Eva BÍLÁ – 8. B 

 

 

 

 

Mgr. Jaroslav Hanzlíček

Vedoucí Žákovského parlamentu