Základní Škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů a s rozšířenou výukou informatiky Buzulucká 392, Teplice

Seznam kroužků

 

Seznam kroužků na  školní rok 2015/2016:

 

I. + II. stupeň + družina

 

Kroužek – Hudebníček – p. Pýchová přesunutý z pátka na  čtvrtek (14-15h).

 

Přihláška do kroužků