Základní Škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů a s rozšířenou výukou informatiky Buzulucká 392, Teplice

Vyhodnocení výtvarné soutěže

V soutěži o nejlepší návrh úpravy fasády naší školy byly ve školním malování vyhodnoceny jako nejlepší práce žáků:

P. Bublová        8.B

O. Češka          7.D

L. Kantoříková 9.B

S. Krinerová     8.D

E. Leisnerová   9.C

K. Picurová       9.C

M. Poft             9.C