Základní Škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů a s rozšířenou výukou informatiky Buzulucká 392, Teplice

ŠKOLNÍ AKADEMIE

 

V rámci oslav 50. výročí založení ZŠ Buzulucká Teplice se  v úterý 17. února 2015 od 17,00 hodin uskuteční v Krušnohorském divadle v Teplicích ŠKOLNÍ AKADEMIE s názvem „Dovednosti našich žáků“ jako vyvrcholení těchto oslav. Návštěvníci uvedené akce zhlédnou celkem šestnáct výstupů žáků I. i II. stupně školy. V pestré skladbě se objeví písně, tance, dramatizace, flétnová hra, aerobní cvičení a další ukázky šikovnosti našich žáků. Celým pořadem bude provázet moderátor pan Jiří Balda.

Před zahájením a v přestávce se mohou diváci prostřednictvím projekce na scéně divadla seznámit s historickými fotografiemi zachycujícími výstavbu školy před padesáti lety a s prvními roky provozu ZŠ Buzulucká. K vidění bude též videozáznam z minulých akademií.

Srdečně zveme všechny návštěvníky především z řad zástupců vystupujících žáků, bývalé kolegy, další hosty a pozvané představitele Města Teplice.

 

Mgr. Miroslav Cihelka, ZŘ