Základní Škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů a s rozšířenou výukou informatiky Buzulucká 392, Teplice

Formuláře

 

Formulář k uvolnění z výuky (ozdravný pobyt ….)   DOCX PDF

Formulář k uvolnění z tělesné výchovy ….  DOCX PDF

Formulář o zdravotní způsobilosti …. DOCX , PDF

 

 

Formuláře k zápisu do 1. třídy školní rok 2015/2016:

 

1) Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ

2) Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

          MUSÍ VYPLNIT OBA ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI

          (BEZ ŘÁDNĚ VYPLNĚNÉ ŽÁDOSTI NELZE DÍTĚ PŘIJMOUT)

3) Potvrzení o správnosti zapsaných údajů, souhlas s výukou anglického jazyka

4) Prohlášení zástupců dítěte přicházejícího z jiného obvodu

5) (případně – Žádost o odklad školní docházky)