Základní Škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů a s rozšířenou výukou informatiky Buzulucká 392, Teplice

VÍM, CO JÍM A PIJU

 

Ve čtvrtek 7.5.2015 se celý I. stupeň zúčastnil doprovodného opatření „Vím, co jím a piju“ v rámci projektu OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL. Děti si zajímavou formou i s využitím soutěží osvojovaly a opakovaly správné návyky stravování, kdy ovoce a zelenina hrají významnou úlohu.