Základní Škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů a s rozšířenou výukou informatiky Buzulucká 392, Teplice

Eurorebus junior

Novinky/Informace | 1.B | Publikováno dne 24. 11. 2015 | Publikoval Mgr. Bc. Veronika Malá

Děti z 1.B se též zapojily do 1. kola soutěže Erorebus junior.

Úkolem bylo namalovat hrad, který se nachází v blízkosti jejich bydliště.

Podívejte se na jejich práce.